Federal court rules att TSA agenter kan inte bli åtalad för falsk arresteringar, misshandel eller överfall

0
26

TSA agenter och säkerhet siktar inte kan bli åtalad för falsk arresteringar, misshandel eller övergrepp, enligt ett beslut från en federal appellationsdomstol i Pellegrino v. the United States of America Transportation Security Administration, rapporterar resetidningen travel news och råd webbplats Poäng Kille.

Enligt USA appellationsdomstolen för den Tredje Kretsen, TSA tjänstemän har suverän immunitet när de arbetar i sina officiella funktioner som siktar och säkerhet ombud enligt den Federala Tort Claims Act. Samtidigt som lagen normalt inte omfatta brottsbekämpande myndigheterna slagit fast i en 2-1 beslut att TSA agenter inte anses vara brottsbekämpande och därför omfattas av lagen.

Per domstolens beslut, TSA sökningar betraktas som “administrativa sökningar” och som tingsdomare Cheryl Ann Krause konstaterar i beslutet att “Kongressen har hittills begränsat förbehållet att “undersökande eller brottsbekämpande tjänstemän” vilket TSA sökningar inte skulle falla under. Enligt Domaren Krause, det skulle vara upp till Kongressen att anta en lagstiftning som kan hålla TSA agenter ansvariga. Men som lagen ser ut nu, verkar det som om det finns väldigt lite som individer kränkt av TSA kan göra för att få sina problem som tas upp.