Forskning: de Anställdas efterlevnad är den största utmaningen för att genomföra strategi för it-säkerhet

0
111

Noll

Det är en sak för ett företag att skapa en strategi för it-säkerhet, men det är en helt annan sak att omsätta strategin i praktiken. Nyligen, ZDNet syster webbplats, Tech Pro Forskning, genomfört en undersökning för att se vad som säkerhet taktik företag använder, och hur de arbetar.