Små företag är DET att spendera för att passera $600 miljarder 2018: IDC

0
23

Noll

businessman-holding-bank-notes.jpg
Bild: iStock

Små företag kommer att spendera nästan $602 miljarder kronor i år på IT-programvara och tjänster, visar ny data från analysföretaget IDC. Forskningen företaget hänvisar till att hårdvara, mjukvara och IT-tjänster var för sig står för runt 30 procent av den totala SMB spendera 2018.