Optimera organdonation: När big data analytics och hjälper till att rädda liv

0
29

Noll

Video: Hur man bygger en företagskultur som är redo att anamma big data

Du kan höra företagsledare att prata om hur kritiska big data analytics och initiativ som är till för deras företag. Men för vissa organisationer att utnyttja dessa tekniker kan faktiskt vara livräddande för privatpersoner.

Det är säkert fallet i United Network for Organ Sharing (UNOS), den privata, icke-vinstdrivande organisation som hanterar landets organtransplantation system. UNOS matcher donerade organ att transplantera kandidater som väntar på dem.

Också: IoT, big data och personliga tillbehör samverkar för att öka säkerheten