Cortana är inte död. Hon behöver bara få att fungera.

0
32

Noll

Video: Amazon och Microsoft överens om att låta sina AI assistenter arbetar tillsammans