PillDrill erbjuder påminnelser för att förbättra läkemedelsföljsamhet

0
28

Noll

pilldrillscanpod.jpg
(Bild: Hanger3)

Förra månaden skrev jag om hur den TruSense passiva system för övervakning accepteras vuxna föräldrar för äldre att leva ett självständigt liv samtidigt som de gick om sina dagliga uppgifter. För många, de dagliga uppgifter som har med medicinering. Följsamhet till ordinationer har länge varit ett hett ämne i medicinska kretsar. Och medan orsakerna varierar, i många fall är det helt enkelt handlar om att glömma eller distraktion. Det har varit ett antal tekniska lösningar som föreslagits under åren, inklusive enkel och billig TimerCaps (som inte erbjuder en Bluetooth-varianten), men få är ansluten alternativ har kommit långt förbi en flash-CES-splash.